O firmie

Zakład Ogólnobudowlany Jan Walczak i Syn powstał 1 czerwca 1981 r. w Zgierzu.

Na początku istnienia firmy podstawą działalności było uczestnictwo w Spółdzielni (takie były wówczas wymagania prawne), najpierw w Rzemieślniczej Spółdzielni Budowlanej w Łodzi, potem w Spółdzielni Rzemieślniczej „Uniwersum” w Zgierzu.

Uczestnictwo w spółdzielniach było bardzo ważnym etapem w rozwoju przedsiębiorstwa.
Przyczyniło się ono w znacznym stopniu do poszerzenia grona klientów oraz umożliwiło dotarcie do niezbędnych materiałów. Przy czym należy dodać, że największymi inwestorami były wtedy głównie placówki budżetowe.

Firma w tym czasie oddała do użytkowania m.in.:

- ośrodek zdrowia w Giecznie wraz z budynkami mieszkalnymi, -
- szkołę i przedszkole w Besiekierzu,
- skrzydło Szpitala Zakładowego „Boruty” w Zgierzu,
- trybuny w hali sztucznego lodowiska KS Boruta w Zgierzu,
- segmenty mieszkalne na terenie Zgierza i Łodzi,

oraz wykonała remonty generalne i modernizacje m.in.:

- Szpitala Miejskiego w Zgierzu,
- obiektów wojskowych obu jednostek w Zgierzu,
- Kościoła Ewangelicko Augsburskiego.

Po reformach końca lat osiemdziesiątych zmieniły się zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. W chwili obecnej Firma Ogólnobudowlana J. Walczak działa na zasadach ogólnych jako prywatna firma budowlana. Zmieniła się również znacznie struktura klientów. Dziś są to przede wszystkim inwestorzy indywidualni, którzy decydują się na budowę domów jednorodzinnych, remonty i modernizację istniejących budynków bądź roboty wykończeniowe oraz prywatne przedsiębiorstwa, w których inwestycje dotyczą przede wszystkim biurowców, warsztatów, magazynów, hal, garaży czy obiektów specjalnych takich jak magazyny, budynki produkcyjne, zbiorniki, silosy, osadniki itp.

Od początku swego istnienia firma obejmowała i nadal obejmuje zasięgiem działania miasto i gminę Zgierz oraz Łódź i województwo łódzkie. Ugruntowaną pozycję i dobrą renomę na rynku lokalnym zawdzięczamy m.in. umiejętności dostosowania się do zmian zachodzących w segmencie usług budowlanych, dobrej organizacji pracy i jej koordynacji, wywiązywaniu się z zawartych umów oraz krótkim terminom realizacji inwestycji. W swoim działaniu kładziemy duży nacisk na dostosowywanie się do gustów i potrzeb naszych klientów.

Niezmiernie ważnym elementem w funkcjonowaniu firmy są jej pracownicy, to oni bowiem tworzą wizerunek firmy, zarówno poprzez jakość swojej pracy jak i kulturę osobistą. Zatrudniamy 70 osób, wśród których są: murarze, cieśle, ślusarze, brukarze, glazurnicy, gipsiarze, tynkarze, pomocniy itd. Prowadzimy równocześnie kilka inwestycji, w związku z czym pracownicy podzieleni są na klika mniejszych zespołów, w zależności od rodzaju wykonywanych robót.

O Firmie